Wat is DIVE interim?
DIVE Interim is de eenmanszaak van Jaap Jan Pieterman, gericht op interim-management in de zorgsector. Na een loopbaan als management consultant (12 jaar) en meerdere managementfuncties in de zorg startte Jaap Jan in 2014 zijn eigen bureau DIVE Interim. DIVE staat voor Diepgaand, Inspirerend, Verfrissend en Energiek. Voor zowel overbruggings-, verander- als lijnmanagement van zorgafdelingen kunt u DIVE benaderen.
_
Dive verbonden met Bureau Helder
Dive Interim is verbonden met Bureau Helder. Helder is een adviesbureau dat zich richt op de zorgsector in de breedste zin van het woord. Wij brengen procesmanagement en daadkrachtig project- en interim-management. Versnelling, opheldering, ondersteuning of verbinding
Bureau Helder
DIVE bereikbaarheid
U kunt DIVE Interim bereiken via Linkedin, mail of telefonisch. U kunt ook het contactformulier gebruiken zoals onderaan de website staat vermeld.

Info@dive-interim.nl
+31 6 47137871

_

Portrait Jaap Jan

“Als interim-manager de diepte in!”

Jaap Jan Pieterman, interim-manager in de zorg

“Een interim-manager die een organisatie in duikt, zich verdiept in de mensen en in de organisatie en weigert om alleen hoog over te vliegen.” Zo word ik door anderen getypeerd.

 

Als interim-manager wil ik het management en de medewerkers in zorgorganisaties helpen bij de analyse van organisatieproblemen en implementatie van veranderingen. Dat betekent een intensieve en diepgaande aanpak vanuit een onafhankelijk standpunt en met de blik van een buitenstaander.

 

Ik heb een heldere visie op zorg: duurzaam toegevoegde waarde bieden met een menselijke maat, met betrokken personeel, tegen verantwoorde kosten. Ik ben betrokken, weet wat er speelt in de zorgsector en heb duidelijke opvattingen over wat er zou kunnen en moeten verbeteren. Ik zal een mix van advies- en leidinggevende ervaring inzetten om in korte tijd resultaten te boeken. Veel ervaring heb ik opgedaan binnen de ziekenhuiszorg, revalidatie en ouderenzorg.

 

Mijn bedrijfskundige achtergrond staat garant voor een integrale kijk op de zorgorganisatie en aanpak van organisatieproblemen.

 

In mijn werk als interim-manager richt ik mij op het sturen, stimuleren en motiveren van individuele medewerkers, afdelingen en de organisatie als geheel. Met mijn brede kennis en ervaring kan ik complexe projecten initiëren en realiseren, afdelingen door lastige tijden helpen, en kan ik reorganisatie- en fusietrajecten vormgeven en begeleiden.

Kenmerken

Diepgaand

Diepgaand

“ Veranderen heeft te maken met leren, zelfreflectie en zelf willen veranderen”, de kracht van zelfkennis zet aan tot gedrevenheid, visie en risicobereidheid die bepalend zijn voor excellente prestaties.” (Quin). Diepgaande veranderingen vragen veel van mensen, als interim-manager realiseert Jaap Jan zich dat dit om een zorgvuldige en respectvolle aanpak vraagt. Hij geeft richting aan en gaat samen dat proces in. Hij gaat samen met medewerkers op zoek naar hun motivaties, drijfveren en belemmeringen die een rol spelen bij veranderingen. Hij blijft daarbij niet aan de oppervlakte maar gaat ‘de diepte in’.

Inspirerend

Inspirerend

Naast mensen staan die een verandering ondergaan vraagt ‘mee-leven’, sturing én voldoende afstand. Jaap Jan is meer dan ‘alleen’ een goede manager. Hij weet menselijke kwaliteiten als betrokkenheid en respect in zichzelf aan te boren en aan medewerkers over te brengen. Hij heeft ook aandacht voor de doelen en wensen van de medewerkers, door te helpen die op een goede manier te ontwikkelen. Hij daagt medewerkers uit om zichzelf te zijn, met al hun kwaliteiten. Dit doet hij o.a. door het vertellen van verhalen die er echt toe doen, door zelf mee te werken aan het resultaat, door focus te houden en door anderen te waarderen voor hun bijdrage en voor wie ze zijn. Het resultaat is meer betrokkenheid, creativiteit en plezier in het werk dat uiteindelijk leidt tot uitstekende prestaties.

Verfrissend

Verfrissend

Als interim-manager geef ik richting én help ik mensen op de weg van verandering o.a. door situaties te verhelderen. Actief vragen stellen en doorvragen kan helpen om veranderingen te structuren en te verhelderen. Naast de ‘wat-moet-er-gebeuren’ en ‘hoe-moet-dit-gebeuren?’ wordt er zo ook ruimte gegeven aan ‘waarom-zou-dit handig-voor-mij-zijn?’ Op die manier ontstaat eigenaarschap van een verandering.

Energiek

Energiek

Veranderen vraagt veel energie; er wordt een beroep op het aanpassingsvermogen van medewerkers gedaan. Het vormgeven van veranderingen door medewerkers kan ook veel energie geven. Dit gaat alleen op basis van kennis over je eigen kracht. Weet je waar je sterk in bent en waar je behoeften liggen? Inzicht daarin geeft energie om veranderingen aan te gaan.

Het vraagt om meer dan gemiddelde energie om dit proces te managen. Vanuit DIVE kunt u een enthousiaste en energieke inbreng verwachten. Een manager die bereid is om de vastigheden los te laten, niet aan de zijkant blijft staan en zelf meebeweegt zodra de vaste grond onder de voeten dreigt te verdwijnen (en niet bang is om een nat pak te halen).

Testimonials

Drs. Gijs de Vries
Voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, voorzitter van de raad van toezicht IKNL, voorzitter raad van commissarissen Arbo Unie, voorzitter raad van toezicht TNO en voorzitter bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
“ Jaap Jan heeft veel ervaring in ouderen - , revalidatie - en ziekenhuiszorg. Lekker no nonsense type, kan goed schakelen met medisch specialisten en weet hoe de hazen lopen”.
Dr. Raymonda Romberg
Anesthesioloog en medisch manager OperatieKamers Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.
Jaap Jan, een ervaren manager in de zorg, bleek in staat om de wereld van de Operatiekamers verdraaide snel en adequaat eigen te maken. weliswaar een breed ervaren manager. Jaap Jan heeft humor, doorzettingsvermogen en luistert goed naar de behoeften van medewerkers, specialisten en stakeholders.
In de turbulente tijd, waarin Jaap Jan ons als o.k.-management ondersteunde, wist hij de rust te bewaren en ging hij tot op de bodem om een probleem op te lossen, geen quick fixes! Met de goede samenwerking is in korte tijd veel progressie geboekt op het gebied van kwaliteit en veiligheid, nieuwbouw en het borgen van een goede managementstructuur.
Rien Bosch
Fysiotherapeut en voorzitter Ondernemingsraad Revalidatie Centrum Tolbrug
Jaap Jan is ruim een jaar directeur geweest van Revalidatie Centrum Tolbrug. Hij kwam in een tijd waarin de organisatie zich moest herbezinnen op haar positie en organisatie zowel intern als extern. Dat heeft hij met verve gedaan: eerlijk, recht door zee en op een inspirerende visionaire wijze. Dit heeft geleid tot een andere organisatie waarbij medewerkers veel meer in hun kracht benut gaan worden. Niet meer de top-down benadering, maar de professional in the lead. Als ondernemingsraad waren we een volwaardige gesprekspartner in een open prettige dialoog
Guus Wijfjes
MBA Manager Cardiothoracale Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein;
Jaap Jan is altijd op zoek en nieuwsgierig naar uitdagingen, staat open voor veranderingen en kan vernieuwend en verfrissend voor de dag komen. Is goed in staat om zijn omgeving mee te nemen en te motiveren voor deze veranderingen. Heeft een coachende stijl van leidinggeven.
Heeft een goed analytisch vermogen en kan overstijgend denken. Houdt rekening met het organisatiebelang en is goed in het stellen van prioriteiten.
Heeft een duidelijke visie die hij met zijn omgeving deelt en bij Jaap Jan is een afspraak ook een afspraak. Gaat confrontaties met zijn omgeving niet uit de weg. Jaap Jan is eerlijk, loyaal en betrouwbaar.
Steven Berdenis van Berlekom
Bestuurder Liliane Fonds, Raad van Bestuur De Hoogstraat Revalidatie
Jaap Jan is een bevlogen interim-manager die in een organisatie veel meer waarneemt dan louter het domein van zijn opdracht. Hij 'leest' de organisatie en geeft op oorspronkelijke wijze duiding aan wat hij ziet. Met zijn open en persoonlijke stijl legt hij makkelijk contacten. Jaap Jan schroomt niet om ook 'omhoog' te managen. Zijn humor verzacht dan zijn feedback.
Dinand Reiling
SEH verpleegkundige, auteur van het boek SPOEDBROEDER, General Manager/Owner and Founder van Dinand Medisch Uitzendbureau
Jaap Jan als (cluster) manager is een daadkrachtige persoonlijkheid en zeer professioneel. Hoe groter en meer divers de problemen, hoe meer hij zich als een vis in het water voelt. Organisaties met serieuze problemen zijn voor hem een zeer aantrekkelijke uitdaging. Hij vindt het belangrijk om de juiste mensen binnen de boot te houden. Confrontaties kan hij goed aangaan en worden respectvol gedaan. Hij is zeer flexibel en heeft snel een helicopterview. Daardoor is hij sterk in het analyseren en weet snel de vinger op de zere plek te leggen. Dit komt ten goede aan het realiseren van voorwaarden om onder andere primaire processen te optimaliseren, zonder te verzanden in details. Zijn stijl wordt gekenmerkt door doelgericht optreden die gecombineerd wordt met excellente sociale vaardigheden. Jaap Jan kan als geen ander mensen motiveren, is competent in het 'enlighten' en 'empoweren', zowel van teams als individuen. Vastgelopen processen blaast hij nieuw leven in.
Alex Schrier
Operationeel Hoofd Ambulancezorg Zeeland bij Witte Kruis
Jaap Jan is een manager die blijft vragen en uitdagen. Luistert en vat samen. Wat hij belooft doet hij ook. Hij durft te confronteren en een spiegel voor te houden. Jaap Jan doet dit met een grote dosis humor. Op deze manier haalt hij het beste uit zijn medewerkers.
Michiel Westra
Trainer/coach; Mede Oprichter en Eigenaar van Michiel+Ivo; Michiel+Ivo helpt groepen en individuen te ontwikkelen vanuit een eigentijdse visie.
Gesprekken met Jaap Jan zijn voor mij vaak verrassend. Dat zegt iets over ons contact én ook over hem.
Zo is hij ogenschijnlijk een ‘bedrijfsman’ die met een bedrijfsmatige, nuchtere blik en een zekere bedachtzaamheid naar de wereld en de mensen om hem heen kijkt.
Maar in onze ontmoetingen komt ook een andere kwaliteit van hem naar boven en dat is zijn diepe inzicht in de werking van de menselijke geest en reflecties op persoonlijke groei.
Vanuit mijn achtergrond en fascinatie voor menselijke ontwikkeling spreekt mij dit erg aan.
De gesprekken die we voeren zijn daarmee de ene keer zakelijk verrijkend, de andere keer wat meer voedend voor ‘de ziel’. Jaap Jan weet raad op beide ‘fronten’.
En dat maakt hem mijns inziens zeer geschikt voor de interim rol die hij in de zorg vervult (en dus ook voor het voeren van aangename, betekenisvolle gesprekken).
Marcel Hoogeveen
HRM-consultant/Officier van Dienst Bevolkingszorg at Gemeente Lelystad
Jaap Jan is een inspirerende manager die de dagelijkse ``uitdagingen`` van verschillende kanten blijft benaderen. Daarbij heeft hij een scherp oog voor de menselijke maat. Jaap Jan weet mensen in de waarde te laten en is duidelijk wat hij verwacht. Je kunt bij hem terecht als je ``door de bomen het bos`` niet meer zou kunnen zien. Geeft ruimte aan anderen waar hij op coachende wijze het doel weet te bereiken. Verder is hij voor mij een zeer fijne collega en klant geweest. Ik zou graag weer met hem samenwerken.
Gerard Van Zuilen
ICT-manager bij Pathologie-DNA
In de periode van november 2017 tot mei 2018 heb ik Jaap Jan meegemaakt als een positief ingestelde, benaderbare gedelegeerd opdrachtgever voor het PDMS implementatie project binnen het Wilhelmina ziekenhuis Assen. Wat ik aan Jaap Jan met name gewaardeerd heb is de open vorm van communicatie en overleg omtrent het verloop van het project en de praktische, oplossingsgerichte manier van omgaan met zaken die moesten worden geadresseerd. Jaap Jan is sterk op communicatief vlak en is doelgericht zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Ik heb prettig met hem samengewerkt.
Irene Straatsburg
Partner BMC; Beschikbaar als programmaleider en adviseur voor verduurzaming (in de zorg)
Jaap Jan heeft een scherp gevoel voor urgentie en belang. Daardoor laat hij als opdrachtgever op dagelijkse basis zien, wat de werkelijke vraag is en welke maatregelen echt nodig zijn. Daarbij is hij steeds in staat om afstand te nemen en het proces, de belangen en de menselijke interacties te beschouwen. Samenwerken met Jaap Jan is een feest van tempo, daadkracht, beschouwing en humor.
Brigit Aalbers
Afdelingsmanager Klinische Farmacie @ Medisch Spectrum Twente
Jaap-Jan is een ervaren manager welke de kunst verstaat om strategisch/tactisch en operationeel te sturen in een voortdurende balans tussen urgentie en belangen, waarbij kencompetenties als daadkracht, open communicatie, oplossingsgerichtheid en humor elkaar in hoog tempo afwisselen. Onze samenwerking kenmerkt zich door openheid en eerlijkheid, waarbij geen confrontaties worden geschuwd, afspraak is afspraak. Ervaar hem als een prettige samenwerkingspartner, altijd in een open en eerlijke dialoog. Zijn waarnemingen bevinden zich niet alleen binnen zijn opdracht, maar strekken ook ver daarbuiten. Daarbij houdt hij rekening met het organisatiebelang en is organisatie sensitief, maar schroomt hij zeer zeker niet om op humoristische wijze zijn feedback te geven en veranderingen aan te brengen. Het was erg prettig om onder deze omstandigheden met hem samen te werken.
Heidi Pot- Witbreuk MBA
Bestuurder bij Liberein
Ik heb Jaap Jan leren kennen als een mensgerichte manager, met bijzondere ‘gaven’. Hij is authentiek in zijn opstelling, en goed in het bewegen en begeleiden van mensen bij veranderingen. Jaap Jan is in staat organisaties en mensen te lezen en dieperliggende aspecten te detecteren en aan de orde te stellen, waardoor zijn interventies gericht en succesvol zijn. Daarnaast bezit hij een mooie dosis gezonde humor, hetgeen helpt te relativeren en bijdraait aan een fijne werksfeer. Hij durft besluiten te nemen en nieuwe inzichten bespreekbaar te maken. Ik heb heel prettig samengewerkt met Jaap Jan, en kan hem aanbevelen als interim manager in verandervraagstukken waarbij bijzondere aandacht gevraagd wordt voor de factor ‘mens’.

Bel of stuur een e-mail voor meer informatie

+ 31 6 47137871

Info@dive-interim.nl